18.06.2024

Brancheforeningen Elektroteknik & Automatik ´s 100. ordinære generalforsamling

Brancheforeningen Elektroteknik & Automatik ´s 100. ordinære generalforsamling blev afholdt 14. juni 2024 ved Hotel Comwell Kongebrogaarden i Middelfart.

Der var i alt 29 personer som deltog.

Formand Henrik Damgaard Hansen bød de fremmødte velkommen og fremlagde beretningen.

Det reviderede Regnskab 2023 samt budgettet for 2024 blev fremlagt af Kasseren Lars Sanderhoff.

Se referatet fra mødet her

Punkter som skal fremhæves:

  • Foreningens 100-års jubilæum.
  • Fra 1. januar 2025 udsendes der kontingentopkrævning en gang årligt.
  • Vedtægtsændring KAPITEL 6.
  • Branchens fremtid.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt 100-års jubilæumsfest.