Vision og mission

Vision, mission og mål

Vision

 • Elektroteknik & Automatik vil være en innovativ og levende forening, som gør medlemsvirksomhederne til markedets "første valg" af service- og produktleverandører.
 • Elektroteknik & Automatik arbejder for at forene medlemsvirksomhederne i en forening, der er gearet til at løse fremtidens opgaver og yde den støtte, som medlemsvirksomhederne ønsker og efterlyser.

Mission:

 • Elektroteknik & Automatik vil medvirke til, at medlemsvirksomhederne i fremtiden kan levere markedsrelevant service og produkter.
 • Elektroteknik & Automatik skaber, igennem medlemsvirksomhederne, den nødvendige styrke til at gennemføre de planlagte aktiviteter.
 • Elektroteknik & Automatik er en brancheforening der favner så bredt, at den integrerer alle typer af elektromekaniske- og relaterede virksomheder.
 • Elektroteknik & Automatik skal medvirke aktivt til at sikre uddannelsen af medlemsvirksomhedernes medarbejdere.

Mål:

 • Elektroteknik & Automatik skal nedsætte et undervisningsudvalg, som skal medvirke til at sikre uddannelsen af medlemsvirksomhedernes medarbejdere gennem et aktivt samarbejde med tekniske skoler og udviklingsgruppen Automatik og Elektronik.
 • Brancheforeningen skal være repræsenteret ved alle arrangementer som skolerne indkalder til.
 • Elektroteknik & Automatik skal sikre, at der altid kan stilles en skuemester til rådighed for svendeprøver for de brancherelaterede uddannelser.
 • Elektroteknik & Automatik vil oprette erfagrupper med henblik på løbende uddannelse og videndeling for medlemsvirksomhedernes medarbejdere.
 • Elektroteknik & Automatik skal løbende udvikle hjemmesiden, så den understøtter markedsføring, fælles information, udveksling af viden og databank for foreningens medlemmer.
 • Bestyrelsen skal udarbejde klare ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer for at sikre ovenstående.
 • Bestyrelsens handlingsplan revideres løbende, mindst en gang årligt og fremlægges på generalforsamlingen.