15.03.2024

Kredsmødet ”Fremtidens Automatikteknikker med Elektro som speciale” blev afholdt 13. marts.

Der deltog i alt 19 personer ved mødet og snakken gik ivrigt omkring uddannelsen for vores lærlinge.

Svend Jensen fra ERA - Erhvervspædagogisk Rådgivning informerede os om hans analysearbejde vedr. uddannelsen af automatikteknikker med fokus på elektrospecialet.

Uddannelsen skal moderniseres ikke nedlægges
Vi gennemgik formuleringerne vedr. uddannelsen og fik dem skærpet, så Svend kan gå videre med det til det faglige udvalg.

Der var bred enighed om, at der også skal anføres et område i formuleringen vedrørende bæredygtighed.

Møde med John Hansen fra Mercantec i Viborg
Svend Jensen deltog og blev orienteret om, at Mercantec har en elektroingeniør ansat, og skolen har de nødvendige forudsætningerne for at opbygge et fagligt miljø for vores lærlinge som ønsker specialet elektro.

Hvis vi ikke kan få en skole til at tilbyde forudsætningerne, så kan de kun blive automatikteknikkere men uden specialet.

For at Mercantec kan tilbyde os undervisningen, så forlanger de, at alle lærlinge skal sendes til dem og ikke til andre skoler. Det havde vores deltagere forståelse for, og de lovede, at de vil støtte op omkring skolens krav, men at de også har krav til skolen, som de kræver skal opfyldes.

TUSIND TAK til Svend Jensen for, at han ville komme og informere os om det midlertidige resultat samt det videre forløb.